We are sorry but the survey is expired and no longer available.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Ansis Pētersons:
ansis.petersons@latvijasradio.lv
Survey Error